Hünbətli İlyas Abbas oğlu Məktəblər arasında Dünya birinciliyi 1 yer, Sinqapur 2016 il