Məmmədov Ramiz-2 yer: Kula Lumpur, Malaziya 2007

Gənclər üzrə Dünya birinciliyi Hünbətli İlyas-2 yer, Malaziya Kuala lumpur 2015

Elxan Cəfərov 2- yer Dünya çempionatı. İndoneziya Balı 2016

Həsənzadə Günel 3-cü yer. İndoneziya Cakarta