Invitation to the first international championship of Indonesian Independence Baku, 21.03. 2017

Posted by Abbas Hünbətov

Posted on March 24, 2017



     İndoneziyanın Müstəqilliyinə həsr edilmiş  Beynəlxalq turnir. 

        Bakı şəhəri 22-27 avqust 2017

      Daha Ətraflı Burdan Daxil Olub İzləyə Bilərsiniz