Musayev Tofiq Teymurov -1 yer Switzerland 2010

Məmmədov Ramiz-2 yer Switzerland 2010

Orucov Əmrah - 1 yer Avropa çempionatı 2013, Fransa , San julien

Cəfərov Həbib - 1 yer Avropa çempionatı 2013, Fransa , San julien

Həsənov Elman- 1 yer - Avropa çempionatı 2013, Fransa , San julien

Həzənzadə Gunel 1-yer Avropa çempionatı 2013, Fransa , San julien

Hünbətli İlyas-1 yer Avropa çempionatı 2013, Fransa , San julien

Hünbətli rəsul- 1yer Avropa çempionatı 2013, Fransa , San julien